Zmieniamy się na jeszcze lepsze

Matmarco - Logo Matmarco - Logo Matmarco - Logo Matmarco - Logo

Towarzystwo Handlowe
Matmarco Sp. z o.o.

Ul. Wał Miedzeszyński 168
04-987 Warszawa
ZOBACZ MAPĘ
tel: 22 872 09 89
fax: 22 872 09 60
NAPISZ DO NAS

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000096606,
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, NIP: 113-00-01-027 Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. VII o/W-wa.